IT Outsource

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยคุณบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาทางด้านไอทีครอบคลุมทุกระบบ อย่างมืออาชีพ

 • แก้ปัญหาไอทีทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์แบบครบวงจร
 • ให้คำปรึกษา,เสนอเทคโนโลยีใหม่ๆช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • จัดทำรายการเพื่ออัพเดทข้อมูลความเป็นไปของระบไอทีอย่างสม่ำเสมอ
 • จัดทำระบบความปลอดภัยและสำรองข้อมูล ป้องกันไวรัส

IT Outsource

IT Outsource

IT Outsource หรือ บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่หลักของเราคือการดูแลและป้องกันให้ระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นระบบ Server, ระบบ Network และเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานได้อย่างราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในองค์กร บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ หรือ IT Outsource services ช่วยลดปัญหาด้านการจ้างงานและการฝึกอบรมพนักงานด้านไอที IT Thailand คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเสมือนเราเป็นทีมงานในองค์กร รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพในระบบงานของคุณอย่างสมบรูณ์ IT Outsource


IT Outsource

  

รายละเอียดการให้บริการ IT Outsource Services

 1. บริการดูแล แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ทั้งเครื่อง Server, Computer, Printer และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ เป็นต้น
 2. บริการดูแล แก้ไขปัญหาระบบ Internet, Network, Firewall เป็นต้น
 3. บริการซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 4. บริการติดตั้ง และอัพเดท ซอฟท์แวร์ต่างๆ เช่น Windows, MS Office, Antivirus เป็นต้น
 5. บริการออกแบบ ปรับปรุง และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรหรือเชื่อมต่อระหว่างองค์กร
 6. บริการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์
 7. บริการแก้ไขปัญหาผ่านทางระบบ Remote Access
 8. จัดเจ้าหน้าที่ไอทีดูแลประจำแต่ละลูกค้าเพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการ

ทำไมต้องเลือกใช้บริการ IT Outsource จาก IT Thailand

 1. บุคลากรที่มีประสบการณ์ และทีมงานมืออาชีพในการแก้ไขปัญหา
 2. ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และการแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาด
 3. ลดปัญหาในการสียเวลาการจ้างงานและฝึกอบรมพนักงาน
 4. ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าบริการในราคา IT Support แต่ได้รับบริการใน Skill System Engineer
 5. จัดทำ Network Diagram และ IT Profile เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลการเชื่อมโยงของระบบและอุปกรณ์ที่ลูกค้ามีอยู่
 6. ตรวจสอบและสำรองข้อมูลที่สำคัญ (Data Backup) เพื่อพร้อมรองรับในสถานะการฉุกเฉินตลอดเวลา
 7. มีการตรวจเช็ค บำรุงรักษาสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ อย่างละเอียดทุกครั้งที่เข้าให้บริการ
 8. มีรายงานสรุป การแก้ปัญหา และแนวทางแก้ไข พร้อมแนะนำ Solution เพื่อการพัฒนาระบบต่อไป
 9. อัพเดทข่าวสารและข้อมูลหรือการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ให้ท่านตลอดเวลา
 10. มีการนำ Application ที่ทันสมัยมาใช้ในงาน Support เพื่อบันทึก ติดตาม และสรุปผลการให้บริการแต่ละครั้งที่ลูกค้าร้องขอบริการเข้ามา
 11. ช่วยประสานงานกับระบบหรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง


PC Maintenance Packages Bronze Silver Gold
Hardware Coverage      
PCs/Notebooks yes yes yes
ADSL Routers + Switches yes yes yes
Printers & Scanners yes yes yes
Loan of Equipment yes
Maintenance Coverage      
System Update (security, patches,
drivers)
yes
yes
yes
System Optimization
yes
yes
yes
Virus & Spyware Protection
yes
yes
yes
Network Settings & Connectivity
yes
yes
yes
Disk Maintenance
yes
yes
yes
PC Cleaning yes yes yes
PC Data Backup


yes
Support Coverage      
Call Support
yes
yes
yes
Remote Support
yes
yes
yes
Ticket Response Time 6 hours 3 hours 30 mins
Emergency Onsite Support
Next Business Day
3 Hours
1 Hour
Report      
Server Profile + Network Diagram
yes
yes
yes
Machine Profile

yes
yes
Maintenance Service checklist
yes
yes
yes
Monthly Service Report
yes
yes
yes
Annual Health Check Report
yes
yes
yes

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IT Outsource (บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์) : 02 381-9075 หรือ Contact Us