Affordable and Reliable Business Applications

Integrated business applications that brings true visibility and control over your business

  • User Friendly Interface
  • Scalable, Modular and Customizable
  • In-depth Analytics and Intuitive Dashboards
  • Document workflow management
  • Email Notifications and Alerts

Business Software

โปรแกรมบริหารจัดการขาย

MySaas CRM เป็นโปรแกรมในรูปแบบของ Web-base ออกแบบมาเพื่อช่วยบริหารจัดการด้านการขาย, การตลาด และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โปรแกรมมีฟังค์ชั่นการทำงานอย่างครบถ้วนและมีความยืนหยุ่นสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่ายขายได้เป็นอย่างดี เป็นศูนย์กลางขอข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนงานของฝ่ายการตลาดและทีมในการติดตามความเป็นไปของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยในการปิดการขายได้ง่ายยิ่งขึ้น โปรแกรมใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของแต่ละธุรกิจ


MySaas CRM สามารถทำงานเชื่อมโยงกับ MySaas OPS ได้อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงข้อมมูลการทำงานถึงกันแบบ real-time


คุณสมบัติ


  • การทำงานของโปรแกรมเป็นแบบอัตโนมัติตั้งแต่เปิดถึงปิดการขาย
  • สามารถบริหารจัดการและจัดทำใบเสนอราคา, การติดต่อกับลูกค้า อัพเดท Lead และ Opportunities ได้ทุกที ทุกเวลา
  • ช่วยให้ทีมขายและการตลาดอัพเดทข้อมูลถึงกันตลอดเวลา
  • ช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและการให้การช่วยเหลือ

Screenshots    (click on the image for enlarge view)


Sales Contacts
crm
Sales Leads
crm
Sales Opportunities
crm